Ahvo-Lehtinen Sirkku, Miettinen Heikki

Arvio kuntien elinkeino- ja työllisyyspolitiikan resursoinnista vuonna 2000

Arvio kuntien elinkeino- ja työllisyyspolitiikan resursoinnista vuonna 2000Selvityksen tavoitteena on luoda perusteita kuntatasolla tapahtuvan elinkeino- ja työllisyyspoliittisen toiminnan seurannalle ja vaikuttavuuden arvioinnille.

Toiminnan seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia kehitetään luomalla määrittelyjä ja rajauksia kuntien elinkeinopoliittisille ja työllisyyttä edistäville toimenpiteille. Tuloksena saatiin arvokasta, vaikkakin vain suuntaa antavaa tietoa kuntien panostuksista elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan. Tulokset antavat kuitenkin hyviä aineksia mm. kunta-valtio-keskusteluun alueellisen ja paikallisen elinkeino- ja työllisyyspolitiikan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Toimenpiteiden vaikuttavuuteen ei vielä kyetty pureutumaan, mutta työn aikana syntyneitä ajatuksia vaikuttavuuden mittaamiseksi kirjattiin ylös jatkoa varten.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1006
ISBN 951-755-761-2
Vuosi 2002
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatelinkeinopolitiikka, rakennerahastot, työllistäminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 333 kB