Myllymäki Riitta

Muutoksenhakuopas

MuutoksenhakuopasOpas on tarkoitettu käytännön käsikirjaksi kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Muutoksenhakua koskevan lainsäädännön sisältöä on pyritty selostamaan käytännönläheisesti. Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistua oikeuskäytäntöä on otettu laajasti mukaan, koska ratkaisut ohjaavat lakien soveltamista. Myös muutamia ylimpien laillisuusvalvojien kanteluasioissa antamia kannanottoja ja menettelytapasuosituksia tuodaan esille.

Julkaisun tiedot

Hinta 40.00 € 50.00 €
Tilausnumero 509500
ISBN 978-952-293-534-2
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatjulkisuus, kulttuuritoimi, käräjäoikeudet, maankäyttö, muutoksenhaku, pelastustoimi, sosiaali- ja terveydenhuolto, työntekijät, viranhaltijat, ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, kunnallishallinto, opetustoimi, lainsäädäntö, rakentaminen, oikaisuvaatimus, henkilötietolaki, hallintovalitukset, riita-asiat, rikosasiat