Vaine Jari

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisuJulkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti. Liiteosassa on esimerkki valtuuston sijoitustoiminnan perusteita koskevasta päätöksestä. Näiden lisäksi julkaisussa kiinnitetään huomiota finanssikriisin jälkeisten rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksiin palvelutarjontaan ja sitä kautta sijoituspäätöksiin. Päivitetyssä julkaisussa käsitellään jonkin verran myös kuntien kokonaisvarallisuuden hoitoa.

Maksullinen pdf-julkaisu.

Liittyvät tuotteet

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisun tiedot

Hinta 15.00 €
Tilausnumero 519486
ISBN 978-952-293-418-5
Vuosi 2016
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkilpailuttaminen, riskienhallinta, sijoitustoiminta, päätöksenteko, tuotto, rahastot, varainhoito, varallisuus, sisäinen valvonta, sijoitukset, rahoitusmarkkinat, kassavarat, talletussuoja, sijoittajansuoja, johdannaismarkkinat, sijoituspalvelut