Myllymäki Riitta (toim.)

Kunnan hallintosääntö

Kunnan hallintosääntöHallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Hallintosääntömalli on laadittu 1.6.2017 voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Ilmestynyt myös ruotsiksi: Förvaltningsstadga för kommuner

Liittyvät tuotteet

Kunnan hallintosääntö

Julkaisun tiedot

Hinta 20.00 €
Tilausnumero 509483
ISBN 978-952-293-401-7
Vuosi 2016
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallintomenettely, johtosäännöt, mallit, organisaatio, taloudenhoito, toimielimet, toimivalta, vaalit, kunnallishallinto, päätöksenteko, aloitteet, hallintosäännöt, konserniohjaus, valvonta, kielelliset oikeudet, valtuustot, kokousmenettely