Finlands Kommunförbund

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhetDen nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.

Lagstiftningen har beaktats till 31.12.2015. En del av kommunallagens paragrafer träder i kraft först 2017.

Liittyvät tuotteet

Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista

Julkaisun tiedot

Hinta 15.00 €
Tilausnumero 509480
ISBN 978-952-293-389-8
Vuosi 2015
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanathallintolaki, kunnallisoikeus, kuntalaki, sähköinen asiointi, kunnallishallinto, julkinen hallinto, lainsäädäntö, lait, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa