Suomen Kuntaliitto

Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista

Kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnistaTaskupainos kunnan päätöksentekomenettelyn keskeisistä laeista: kuntalaki, hallintolaki ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. 8. uudistettu painos

Lainsäädäntöä on seurattu 31.12.2015 saakka.

Liittyvät tuotteet

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Julkaisun tiedot

Hinta 15.00 €
Tilausnumero 509477
ISBN 978-952-293-363-8
Vuosi 2016
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallintolaki, hallinto-oikeudet, kunnallisoikeus, kuntalaki, sähköinen asiointi, kunnallishallinto, julkinen hallinto, lainsäädäntö, lait, laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa