Ala-Poikela Anna, Koski Antti & Stenvall Jari

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260Julkaisussa esitellään arviointituloksia Kuntaliiton verkostojen vaikuttavuudesta kuntien näkökulmasta. Julkaisun taustalla on tutkimus Kuntaliiton Vaikuttavuutta arvoverkoilla (VARVO) -hankkeessa, jolla on toteutettu strategista painopistealuetta Verkostoituva Kuntaliitto. Hanketta on rahoittanut Tekes.

Liittyvät tuotteet

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

Julkaisun tiedot

Hinta 20.00 €
Tilausnumero 509473
ISBN 978-952-293-297-6
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatarviointi, kehittäminen, Suomen Kuntaliitto, vaikuttavuus, verkostot, innovaatiotoiminta, arviointimenetelmät, verkostoituminen, verkostojohtaminen, vertaisoppiminen