Ojakoski Maria

Etisk dimension i kommunledning

Etisk dimension i kommunledningI detta utvecklingsinitiativ öppnas en diskussion om den etiska dimensionen i de kommunala beslutsfattarnas och ledarnas dagliga arbete.

Initiativet grundar sig på de frågor och
erfarenheter som kommit fram under projektet Nya generationens organisation och ledarskap (USO2), temaseminariet Fungerande dubbelt ledarskap – rykte, handlingar och följder, resultat från tankesmedjan Det kommunala ledarskapets etiska dimension samt publikationer
och undersökningar som gäller etiskt ledarskap.

Kieliversiot

Eettinen ulottuvuus kuntajohtamisessa

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1655
ISBN 978-952-293-258-7
Vuosi 2015
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatjohtaminen, kunnallishallinto, etiikka

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 696 kB