Pauni Markus, Ojakoski Maria

Elävä kuntastrategia. Opas kuntien strategisen johtamisen tueksi

Elävä kuntastrategia. Opas kuntien strategisen johtamisen tueksiStrateginen ote on yksi keskeinen tunnuspiirre hyvälle johtamiselle – niin myös kunnissa ja koko kunta-alalla. Julkaisussa avataan uudenlaista strategia-ajattelua, jonka suunta on kohti kuntayhteisönäkökulmaa ja dialogista strategista johtamista.

Julkaisussa avataan myös jäsennystä kuntien toimintaympäristön muutosvoimista sekä strategista johtamisjärjestelmää ja strategiaprosessia. Lopuksi esitellään strategisen johtamisen työkaluja ja seurantamenettelyjä. Opas sisältää myös kuntien käytännön kokemuksia ja toimintatapoja.

Julkaisu on syntynyt osana Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen (USO2) -verkostoprojektia.

Julkaisun tiedot

Hinta 10.00 € 30.00 €
Tilausnumero 509453
ISBN 978-952-293-147-4
Vuosi 2013
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatjohtaminen, kunta-ala