Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Sallinen Sini

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommunerDenna publikation anknyter till undersökningen Dynamiska kommuner, som Kommunförbundet initierade 2012. Undersökningen syftar till att klarlägga styrkefaktorerna i relationerna mellan olika parter som växelverkar med varandra i kommunerna, hur relationerna fungerar och hur de kunde utvecklas ytterligare för att kommunerna ska klara av framtidens utmaningar. Publikationen utgör material för förbundskongressen 2013.

Kieliversiot

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1547
ISBN 978-952-293-043-9
Vuosi 2013
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanathenkilöstö, kehittäminen, kunnat, kumppanuus, vuorovaikutus, tutkimus, toimintakulttuuri, osaaminen, poliittinen päätöksenteko

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1226 kB