Sandt Milla, Mikola Sinikka

Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet

Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhetJämställdhet är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen har möjlighet att påverka
invånarnas vardagsliv och jämställdheten i praktiken, och därför är kännedom om jämställdhetsfrågor en viktig del av de förtroendevaldas kompetens.

Denna handbok ger de förtroendevalda basfakta om jämställdhet i kommunernas verksamhet och beslutsfattande.

Kieliversiot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1541
ISBN 978-952-293-217-4
Vuosi 2014
Kustantaja Finlands Kommunförbund

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 724 kB