Sallinen Sini, Majoinen Kaija och Salenius Maria (red.)

Kommunen - från beslut till handling

Kommunen - från beslut till handlingKommunen – från beslut till handling är ett basverk för kommunala beslutsfattare och anställda och studerande på det kommunala området. Boken innehåller ett brett spektrum av allmän information om kommunens roll och betydelse i det finländska samhället. Boken introducerar sina läsare i kommuninvånarnas delaktighetsformer, kommunens uppgifter och skötseln av dem. Vidare beskrivs kommunens organisation och beslutsfattande, ledning, finansiering och styrning av ekonomin samt kommunikation.

Kieliversiot

Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta

Julkaisun tiedot

Hinta 35.00 €
Tilausnumero 6-0123
ISBN 978-952-293-105-4
Vuosi 2012
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatitsehallinto, johtaminen, kunnallistalous, kunnat, osallisuus, viestintä, kunnallishallinto, päätöksenteko, kuntalaiset, tiedotus, hyvinvointipalvelut, oppikirjat