Leinonen Jaana

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232

"Monelta suunnalta on suitsia suussa, mutta niiden kanssa on elettävä". Johtamisen liikkumavara kunnanjohtajan silmin. Acta nro 232Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kuntajohtamista kunnanjohtajien näkökulmasta, keskeisenä käsitteenä johtamisen liikkumavara. Tutkimus nostaa esiin kuntajohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä todentaa kuntajohtamisen moniulotteisuutta. Tämän moniulotteisuuden taustalla ovat mm. kuntaorganisaation ja koko kuntayhteisön alati muuttuvat vuorovaikutussuhteet ja -rakenteet, johon vaikuttavat laajemmat, aina kunta-valtiosuhteeseen saakka ulottuvat elementit.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1451
ISBN 978-952-213-838-5
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatjohtaminen, kunnanjohtajat, kunnat, kunnallishallinto, kompleksisuus, grounded theory

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1257 kB