Myllymäki Riitta (red.)

Sökande av ändring i kommunala myndigheters beslut

Sökande av ändring i kommunala myndigheters beslutPublikationen är avsedd som en praktisk handbok för kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda.

Ändringarna i lagstiftningen och förvaltningsdomstolens beslut har beaktats till utgången av 2011. I kapitlen beskrivs kommunallagens bestämmelser om ändringssökande, delgivning av beslut och anvisningar för sökande av ändring i beslut, ändringssökande i beslut av personalförvaltningen och sökande av ändring i upphandlingsbeslut.

Pris 30 euro/st, då beställningen gäller minst 10 st.

Julkaisun tiedot

Hinta 35.00 €
Tilausnumero 509399
ISBN 978-952-213-923-8
Vuosi 2012
Kustantaja Finlands Kommunförbund