Anttila, Hellstén, Rantala, Routamaa, Syrjälä, Vuento (toim.)

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta

Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaKirja pohjautuu Infektioiden torjunta sairaalassa -kirjan 5. painokseen. Asiantuntijat ovat uusineet ja ajanmukaistaneet sen luvut; osa on kokonaan uusia.

Kotimaiset asiantuntijat ovat kansainvälisistä tutkimus- ja taustatiedoista kiteyttäneet maamme olosuhteisiin sopivia käytäntöjä. Tämän kansainvälisen tiedon lisäksi asiantuntijat suosittelevat käytäntöjä, jotka ovat maassamme infektioiden torjunnassa hyväksi koettuja. Myös kirjan rakenne on uusittu.

Liittyvät tuotteet

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Kirjallisuusviitteet

Julkaisun tiedot

Hinta 70.00 €
Tilausnumero 509214
ISBN 978-952-213-656-5
Vuosi 2010
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatsairaalat, sairaanhoito