Tyni Tero, Myllyntaus Oiva, Suorto Annika

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymilleKunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat vertailukelpoista, luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa toimintansa kustannuksista. Palvelujen kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen ja tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotto edellyttävät palvelujen tuotteistamista, omakustannusarvon selvittämistä sekä toiminta- ja investointivaihtoehtojen edullisuusvertailujen tekemistä.

Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille on käsikirja, jossa annetaan ohjeistusta vertailukelpoiseen hinnoitteluun, kustannusvaikuttavuuden arviointiin sekä kannattavuus- ja investointilaskelmien tekemiseen. Julkaisuun liittyy lisäaineisto eri laskentatilanteisiin soveltuvista taulukkolaskentapohjista, jotka ovat haettavissa www.kunnat.net -sivuilta.
2. korjattu painos.

Julkaisun tiedot

Hinta 48.00 €
Tilausnumero 509138
ISBN 978-952-213-875-0
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunnallistalous, kunnat, kuntayhtymät, kustannuslaskenta