Finlands Kommunförbund

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planeringI publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Syftet med handboken är att ge de förtroendevalda insikter i kommunalekonomiska frågor så att de kan fatta ekonomiska beslut för sin kommun.

Publikationen behandlar den kommunala ekonomins strukturer och väsentliga drag, dess roll i samhällsekonomin och förhållandet mellanstaten och kommunerna.
Denna fjärde upplaga innehåller uppdaterad information om kommunernas ekonomi. Handboken lämpar sig också som lärobok. Den har skrivits i huvudsak av sakkunniga vid Finlands Kommunförbundet.


Presentation av publikationen

Julkaisun tiedot

Hinta 30.00 €
Tilausnumero 509502
ISBN 978-952-293-586-1
Vuosi 2018
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatkunnalliset palvelut, kunnallistalous, talousarviot, taloussuunnittelu, tilinpäätös, tunnusluvut, valtionosuudet, uudistukset, rakenne, rahatoimi