Myllymäki Riitta

Muutoksenhakuopas

MuutoksenhakuopasOpas on tarkoitettu käytännön käsikirjaksi kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Muutoksenhakua koskevan lainsäädännön sisältöä on pyritty selostamaan käytännönläheisesti. Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistua oikeuskäytäntöä on otettu laajasti mukaan, koska ratkaisut ohjaavat lakien soveltamista. Myös muutamia ylimpien laillisuusvalvojien kanteluasioissa antamia kannanottoja ja menettelytapasuosituksia tuodaan esille.

Julkaisun tiedot

Hinta 50.00 €
Tilausnumero 509500
ISBN 978-952-293-534-2
Vuosi 2017
Kustantaja Suomen Kuntaliitto