Myllymäki Riitta (red.)

Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.

Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga vars innehåll bestäms i 90 § i kommunallagen (410/2015). Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.


Kunnan hallintosääntö

Liittyvät tuotteet

Förvaltningsstadga för kommunen (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 20.00 €
Tilausnumero 509488
ISBN 978-952-293-455-0
Vuosi 2016
Kustantaja Finlands Kommunförbund