Haveri Arto, Airaksinen Jenni & Paananen Henna

Uuden sukupolven kuntajohtajat. Acta nro 261

Uuden sukupolven kuntajohtajat. Acta nro 261Kuntajohtaminen, sen nykytila ja tulevaisuus nuorten kuntajohtajien näkökulmasta.
Tutkimus käsittelee kuntien johtamista nuorten (s. 1975 tai jälkeen) kuntajohtajien näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin kahtakymmentä eri puolella Suomea, erikokoisissa kunnissa ja kaupungeissa toimivaa johtajaa, joista 7 on naisia ja 13 miehiä.

Liittyvät tuotteet

Uuden sukupolven kuntajohtajat. Acta nro 261 (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 25.00 €
Tilausnumero 509475
ISBN 978-952-293-311-9
ISSN 1237-8569
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathallinta, johtaminen, julkisuus, kunnat, kuntajohtajat, viestintä, johtajuus, kompleksisuus, muutosjohtaminen, organisaatiokulttuuri, sukupolvet, paikallisyhteisöt, esimiestyö