Stenvall, Syväjärvi, Vakkala, Virtanen & Kuoppala

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258.Vuosina 2011-2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi.
ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1.

Raportissa tehdään kokonaisarviointi Jyrki Kataisen hallituksen kuntiin kohdistuneiden uudistusten valmistelusta. Arviointi on tehty sekä kuntatoimijoiden että valtionhallinnon näkökulmasta. Arvioinneissa korostuu kahden keskeisen reformin eli kuntarakenneuudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelu. Keskeisinä aineistolähteinä käytetään haastatteluja ja kuntiin kohdistettua kyselyä. Raportin lopussa esitetään kehittämissuositukset uudistusten jatkovalmistelua varten.

Liittyvät tuotteet

Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Acta nro 258. (E-kirja)

Julkaisun tiedot

Hinta 25.00 €
Tilausnumero 509469
ISBN 978-952-293-273-0
ISSN 1237-8569
Vuosi 2015
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkaupunkiseudut, kunnat, kuntalaki, metropolialue, sosiaali- ja terveydenhuolto, tutkimusprojektit, valtionosuudet, kuntarakenne, uudistukset, kuntauudistus, arttu2