Mikola Sinikka, Sandt Milla

Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön

Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhönTasa-arvolla laatua ja asiakaslähtöisyyttä palveluihin.

Kunta voi vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen käytännössä, kuntapalvelujen arjessa. Kuntaliitto on kehittänyt yhdessä kuntien kanssa kuntalaisia koskevaa, toiminnallista tasa-arvosuunnittelua ja käytäntöjä, joilla sukupuolten tasa-arvon edistäminen saadaan osaksi kunnan palveluja.

Monia uusia ja innovatiivisia käytäntöjä ja kokemuksa tasa-arvon edistämiseksi esitellään tässä oppaassa. Lähtökohtana on Eurooppalainen naisten ja miesten tasa-arvon peruskirja paikallishallinnossa, jota Kuntaliitto suosittelee kunnille ja kuntayhtymille.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1573
ISBN 978-952-293-079-8
Vuosi 2013
Kustantaja Suomen Kuntaliitto

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2665 kB