Meklin Pentti ja Pekola-Sjöblom Marianne (toim.)

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242

Parasta Artun mitalla II. Acta nro 242Arviointia kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa ARTTU-ohjelman tutkimusten havaintojen pohjalta.

Tässä kokoomaraportissa piirretään tiivistettyä kuvaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta ja sen aikana tapahtuneista muutoksista kunnissa. Raportin kuvaukset perustuvat viisivuotisen Paras-arviointitutkimusohjelman (ARTTU) keskeisiin johtopäätöksiin ohjelmaan sisältyneiden tutkimusmodulien näkökulmista eli kuntademokratiasta ja johtamisesta, taloudesta, sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluista, henkilöstöstä, yhdyskuntarakenteen toimivuudesta kaupunkiseuduilla sekä uudistuksen kielellisistä ja tasa-arvovaikutuksista.

Kieliversiot

The reform to restructure municipalities and services in Finland: A research perspective

Forskarperspektiv på kommun- och servicestrukturreformen i Finland

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1529
ISBN 978-952-213-989-4
Vuosi 2012
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatarviointi, kunnallistalous, kuntaliitokset, tasa-arvo, valtionohjaus, yhteistoiminta-alueet, palvelurakenne, uudistukset, kuntauudistus, kuntalaiset, vaikutukset, tutkimusohjelmat

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 1744 kB