Rousu Sirkka (toim.)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointiLasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän lakisääteisen (L 417/2007, 12§) suunnitelman laadintaa sekä seurantaa ja arviointia varten laaditut kaksi opasta on tarkoitettu suunnitelmaprosessissa kunnan eri toimialoilla vastuussa oleville, suunnitelmasta päättäville sekä kaikille yhteistyötahoille, lapsille, nuorille sekä vanhemmille, jotka ovat mukana suunnitelman laadinnassa ja seurannassa.

br>Oppaan ensimmäinen osa käsittelee suunnitelman perustehtäviä. Tämä toinen osa käsittelee tarkemmin suunnitelman seurantaa ja arviointia. Oppaassa korostetaan seurannan ja arvioinnin suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä, myös tietojen koonnissa. Opas sisältää ehkäisevän lastensuojelun jäsennyksen, jonka avulla voidaan kuvata kunnan ehkäisevä lastensuojelu ja siinä tarvittavat seurantatiedot.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1281
ISBN 978-952-213-443-1
Vuosi 2009
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanathyvinvointi, lapset, lastensuojelu, nuoret

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 694 kB