Pikkala Sari

Parasta naisille? Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 7

Parasta naisille? Kuntaliitokset ja naisten edustus kuntien johdossa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 7Raportissa tarkastellaan kuntarakenteen muutosta sukupuolten edustuksen
näkökulmasta. Sukupuolten edustuksella viitataan sekä kuntien luottamuselinten että viranhaltijajohdon sukupuolijakaumaan.

Tämä selvitys on Paras-hankkeen tasa-arvovaikutusten arvioinnin ensimmäinen osa. Se kuuluu Paras-arviointitukimusohjelmaan, ARTTUun.
Tasa-arvovaikutusten arviointi toteutetaan erillisrahoituksella, johon osallistuvat Kuntaliitto, Valtiovarainministeriö sekä Sosiaali- ja terveysministeriö.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1386
koko A4
ISBN 978-952-213-701-2
Vuosi 2011
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatkunnanvaltuustot, kunta- ja palvelurakenneuudistus, kuntaliitokset, sukupuolten tasa-arvo, arttu

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 326 kB