Komulainen Mikko

Ulkoistaminen kunnissa. Acta nro 222

Ulkoistaminen kunnissa. Acta nro 222Oikeudellinen tutkimus ulkoistamisen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen rajoituksista ja selle asetettavista vaatimuksista yhtenä kunnallisten palvelujen tuottamismuotona.

Kunnat ovat etenkin 2000-luvulle tultaessa ulkoistaneet entistä enemmän palvelujaan, mikä on vahvistanut kuntien roolin muutosta palveluiden tuottajasta niiden järjestäjäksi. Uudentyyppiset toimintatavat ovat tuoneet kunnat myös uusien oikeudellisten kysymysten eteen.

Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä vaatimuksia eri toimintavoille on asetettava sekä miten ne ilmenevät kunnissa. Tutkimuksen keskipisteenä on, miten eri säännökset ohjaavat ja rajoittavat ulkoistamisia sekä mitä vaatimuksia niille asetetaan. Samalla tarkastellaan, mitä ulkoistamisella tarkoitetaan, mitä vaikutuksia ulkoistamisilla on sekä millaisia ongelmia eri muotoihin liittyy.

Julkaisun tiedot

Hinta 0.00 €
Tilausnumero 1377
ISBN 978-952-213-679-4
Vuosi 2010
Kustantaja Suomen Kuntaliitto
Avainsanatjohtaminen, kunnalliset palvelut, tilaaja-tuottajamallit, ulkoistaminen

Linkki palveluun

Lataa tiedosto PDF-muodossa, koko 2 Mb