Finlands Kommunförbund

Ansökan/anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet(A4)

Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.

Liittyvät tuotteet

Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor) (lomake)

Julkaisun tiedot

Hinta 1.20 €
Tilausnumero 6-6666-s
Vuosi 2009
Kustantaja Finlands Kommunförbund
Avainsanatrakentamismääräykset