Miljö och teknik

Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk

Avgiftsbelagd elektronisk version.
2001

Hinta 30.00 €

 


Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (A4)

Med blanketten söks tillstånd för täktverksamhet
1997

Hinta 0.84 €

 


Avtal om fastighets anslutning till vatten- och avloppsverk

Avgiftsbelagd elektronisk version. Levereras per e-post.
2001

Hinta 30.00 €

 


Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisning av avfallshantering som bilaga till ansökan eller anmälan om byggande eller rivning.
2004

Hinta 0.50 €