Sosiaali ja terveys

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2017 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kooste 51 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan ensitiedoista ja tilanteista
2017
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuserojen syyt. Acta nro 266

Havaintoja ARTTU2-kunnista.
Tutkimuksessa on laadittu malli, jonka avulla voidaan tunnistaa kuntien sote-palvelujen kustannuseroja ja niiden syitä.
2017. ISBN 978-952-293-514-4
Kuntoutusohjausnimikkeistö. Nomenklatur för rehabiliterinshandledning

Kuntoutusohjausnimikkeistö. Nomenklatur för rehabiliterinshandledning

Kuntoutusohjausnimikkeistö on kuntoutusohjaajien palvelujen dokumentoinnin ja rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisissä potilaskertomusjärjestelmissä. Se yhtenäistää kuntoutusohjauksen käsitteitä ja termejä.
2017. ISBN 978-952-293-544-1
Kuulethan sie minnuu

Kuulethan sie minnuu- kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten ytimessä.

Oppaassa on esitelty Pohjois-Karjalan Siun soten valmisteluvaihetta erityisesti asukkaiden osallisuuden ja eri toimijoiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Siun soten kokemuksia voidaan hyödyntää sote- ja maakuntauudistuksessa eri alueilla. Opas tarjoaa hyviä esimerkkejä yhteistyön rakentamisesta ja menetelmiä, joilla asukkaita voidaan innostaa uusien palvelujen ja rakenteiden kehittämiseen.
2016. ISBN 978-952-293-423-9
LapsiARVI-kriteerit - perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle. Opas laadun arviointiin ja kehittämiseen

LapsiARVI-kriteerit - perusvaatimukset lastensuojelupalvelujen laadulle. Opas laadun arviointiin ja kehittämiseenTämä opas on syntynyt Kuntaliiton ja yhteisyökumppanien LapsiARVI-hankkeessa (2006-2008). Oppaassa esitellään ja perustellaan LapsiARVI-hankkeessa kehitetyt kriteerit lastensuojelupalvelujen laadulle.
2009. ISBN 978-952-213-444-8
Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksi

Lasten hyvinvointi kunnan yhteiseksi asiaksiOsana valtakunnallista Lastensuojelun kehittämisohjelmaa selvitettiin kyselyllä lapsipoliittisen ohjelmatyön tilanne kunnissa keväällä 2005.
2006. ISBN 952-213-081-8
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.Kuntien valtuustojen tulee hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi lakisääteinen suunnitelma.
2008. ISBN 978-952-213-343-4
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointiLasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän lakisääteisen (L 417/2007, 12§) suunnitelman laadintaa sekä seurantaa ja arviointia varten laaditut kaksi opasta on tarkoitettu suunnitelmaprosessissa kunnan eri toimialoilla vastuussa oleville, suunnitelmasta päättäville sekä kaikille yhteistyötahoille, lapsille, nuorille sekä vanhemmille, jotka ovat mukana suunnitelman laadinnassa ja seurannassa.
2009. ISBN 978-952-213-443-1
Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset 2012

Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset 2012Kuntaliiton kyselyllä selvitettiin viranomaisyhteistyön toimivuutta ja tietojen saamista lastensuojelua varten.
2013. ISBN 978-952-293-026-2
Lastensuojelun laatusanasto. Palvelujen tuottaminen ja hankkiminen

Lastensuojelun laatusanasto. Palvelujen tuottaminen ja hankkiminenLastensuojelun laatusanasto on laadittu Kuntaliiton LapsiARVI-hankkeessa ja on alun perin suunniteltu lastensuojelutyössä toimiville ammattilaisille.
2009. ISBN 978-952-213-503-2
Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen

Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminenJulkaisu tutustuttaa lastensuojelupalvelujen toimijakenttään, tarjontaan ja tarpeisiin. Kirjassa käydään seikkaperäisesti läpi lastensuojelupalvelujen hankintaa, organisointia, hankintaprosessia, tarjousmenettelyä ja kilpailutusta. Kirjan lopussa esitellään palvelujen tuotteistusprosessi.
2005. ISBN 952-213-072-9
Lastensuojelupalvelujen hankkimisen ja tuottamisen näköaloja. Raportti kyselystä palvelujen hankkijoille ja tuottajille Kuntaliiton LapsARVI-hankkeessa vuonna 2007

Lastensuojelupalvelujen hankkimisen ja tuottamisen näköaloja. Raportti kyselystä palvelujen hankkijoille ja tuottajille Kuntaliiton LapsARVI-hankkeessa vuonna 2007
Lastensuojelupalvelujen järjestäminen ja saatavuus Manner-Suomen kunnissa vuonna 2010

Lastensuojelupalvelujen järjestäminen ja saatavuus Manner-Suomen kunnissa vuonna 2010Julkaisussa kuvataan tulokset lastensuojelupalvelujen tarjontaa ja saatavuutta koskevista kysymyksistä, jotka sisältyivät kunnille syksyllä 2010 lähetettyyn kyselyyn.
2013. ISBN 978-952-293-085-9
Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu

Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoitteluJulkaisussa kuvataan suurten kustannusten tasausjärjestelmä ongelmineen ja kehittämistarpeineen sekä esitellään kustannuslaskennan perusteita ja malleja sekä hinnoittelun perusteita esimerkkien avulla.
2004. ISBN 952-213-131-8
Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta

Lastensuojelupalvelujen laadunhallintaJulkaisussa pohditaan laadunhallinnan merkitystä ja sisältöä lastensuojelussa, kuvataan laadun arvioinnin näkökulmia ja esitellään laatukriteerien mahdollisuuksia sekä esimerkkejä prosessien kuvaamisesta.
2004. ISBN 952-213-132-6
Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi

Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointiJulkaisussa kuvataan toiminan ohjauksen ja johtamisen näkökulmasta lastensuojelupalvelujen nykytilaa, kehittämiskohteita, arvioinnin merkitystä sekä lastensuojeluprosessin onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä.
2004. ISBN 952-213-133-4
Lastensuojelutarpeen muutoksen arviointi perheen toimintakykyä mittaamalla

Lastensuojelutarpeen muutoksen arviointi perheen toimintakykyä mittaamallaLastensuojelun vaikuttavuusmittari -projektin loppuraportti 2015
2015. ISBN 978-952-293-325-6
Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaat

Lyhennelmä julkaisusta Päivystyksen kysyntä ja sen hallinta – ikääntyneet potilaat

Huomio potilasohjaukseen auttaa hallitsemaan ikäihmisten päivystyshoidon kysyntää.
2017
Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoito

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoitoPeruspalvelujen pääasiallinen tuotantovastuu on kuntasektorilla. Tulopohjan vahvistaminen ja kysynnän ohjaaminen on välttämätöntä, jottei tuloverotukseen kohdistu valtavia paineita. Tutkimuksessa kartoitetaan ne peruspalvelut, joissa maksutuloilla on fiskaalinen ja kysyntää ohjaava vaikutus sekä ne palvelut, joissa kysyntää ei voida maksupolitiikalla ohjata.
2011. ISBN 978-952-213-739-5
May I help you?

May I help you?

Citizen-driven development as a systematic tool in renewing social and healthcare services in Finland
2017. ISBN 978-952-293-505-2