E-blanketter

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (A4)

Med blanketten söks tillstånd för täktverksamhet
1997

Hinta 0.84 €

 


Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan.suomi.fi

Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan.suomi.fiBlankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig

 
Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisning av avfallshantering som bilaga till ansökan eller anmälan om byggande eller rivning.
2004

Hinta 0.50 €