Social- och hälsovård

Allmän medicin, Journal för specialområde ALL (A4)

Hinta 0.90 €

 


Ansökan till hälsovårdsnämnden om rehabilitering av frontveteraner och beslut (A5L)

Hinta 0.90 €

 


Arbets- och jourschema för tandläkare vid hälsovårdscentral (A4)

Hinta 0.60 €

 


Avtal för företagshälsovård

Hinta 1.20 €

 


Avtal om stöd för närståendevård

Hinta 1.20 €

 


Barndagvårdsavtal (A4)

Hinta 1.20 €

 


Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7)

Hinta 0.15 €

 


Hälsointyg för ungdom

Hinta 1.66 €

 


Hälsokort för barn under skolåldern (A6L)

Hinta 2.30 €

 


Hälsokort/Health Card (A7, vikt)

Hinta 0.90 €

 


Intervju för hälsoundersökning för placering i arbetet, Företagshälsovård (A4)

Hinta 0.90 €

 


Kort över förbrukning av narkotiska ämnen (A5L)

Hinta 0.30 €

 


Lagerkort över narkotiska ämnen (A5)

Hinta 0.50 €

 


Läkarens arbets- och jourschema (A3L vikt 220x297 mm)

Hinta 0.60 €

 


Psykiatri, sammandrag (A4)

Hinta 0.90 €

 


Psykiatrisk sjukjournal, Uppföljning av medicineringen (A4)

Hinta 0.90 €

 


Remiss/Anvisning för köp av tjänster

Hinta 1.20 €

 


Remiss/Betalningsförbindelse, Medicinsk rehabilitering

Hinta 1.20 €

 


Tandvårdsuppgifter (A4L, vikt)

Hinta 1.20 €

 


Uppföljningskort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7L x 3)

Euro-blankett.
2003

Hinta 0.32 €