Uusimmat

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus 2017-2018

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus 2017-2018AVAINOTES:iä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan toimialalla.
2017. ISBN 978-952-7231-02-9

Hinta 13.00 €

 


Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus 2017-2018

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus 2017-2018AVAINTES:iä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n toimialalla.
2017. ISBN 978-952-7231-00-5

Hinta 13.00 €

 


Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Oppaassa kerrotaan johtamisen mallista, joka lähtee kuntastrategiasta ja päätyy henkilöstötuottavuuden kautta asiakkaan ja kuntalaisen saamaan hyötyyn, terveeseen talouteen ja palveluiden vaikuttavuuteen.
2017. ISBN ISBN 978-952-293-51

Hinta 10.00 €

 


Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä.
2017. ISBN 978-952-293-434-5

Hinta 13.00 €

 


Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2017

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2017

Näytttelijöiden kunnallinen työehtosopimus koskee kaupunginteattereissa työskenteleviä näyttelijöitä.

Sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää.

Hinta 7.00 €

 


Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 62 000 opettajaa.
He työskentelevät peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutuskeskuksissa,
ammattikorkeakouluissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa.
2017. ISBN 978-952-293-432-1

Hinta 13.00 €

 


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä on 24 000 palkansaajaa.
2017. ISBN 978-952-293-436-9

Hinta 11.00 €

 


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 9 000 työntekijää.
2017. ISBN 978-952-293-438-3

Hinta 11.00 €

 


Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala.
2017. ISBN 978-952-293-430-7

Hinta 15.00 €

 


Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita.
2017. ISBN 978-952-293-440-6

Hinta 7.00 €

 


Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2017

Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2017

Tilastoesitteessä kerrotaan tilastotietoa kunta-alan henkilöstöstä ja palkkauksesta. Tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2016 palkkatilastoon.
2017

Hinta 0.00 €

 


Muutostuki-opas

Muutostuki-opas

KT tukee kunta-alaa sote- ja maakuntauudistuksessa, jossa yli 210 000 ihmistä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Muutostuki-opas antaa kuntien ja kuntayhtymien päättäjille perustiedot ja -neuvot muutoksesta sekä sen edellyttämistä toimista.
2017

Hinta 0.00 €

 


Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

KT:n opas paikallisesta sopimisesta ilmestyi päivitettynä huhtikuussa 2017.
Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat
mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Paikallinen sopiminen
voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata
työpaikkoja.
2017. ISBN 978-952-293-486-4

Hinta 8.00 €