Nyaste

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018 - 2019

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2018 - 2019Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.
2018. ISBN 978-952-293-569-4

Hinta 15.00 €

 


Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2018 - 2020

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2018 - 2020Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.
2018. ISBN 978-952-7231-10-4

Hinta 7.00 €

 


Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2018 - 2019Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 8 000 arbetstagare.
2018. ISBN 978-952-293-577-9

Hinta 11.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2018 - 2019Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 23 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.
2018. ISBN 978-952-293-575-5

Hinta 11.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018 - 2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018 - 2019Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000.
2018. ISBN 978-952-293-573-1

Hinta 13.00 €

 


Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2018 - 2019

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2018 - 2019Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 300 läkare i kommuner och i samkommuner.
2018. ISBN 978-952-293-571-7

Hinta 13.00 €

 


Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2019

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2018.
2019

Hinta 0.00 €