KT:s publikationer

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2017Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.
2017. ISBN 978-952-293-444-4

Hinta 15.00 €

 


Handbok om förändringsstöd

Handbok om förändringsstöd

KT stöder kommunsektorn i vård- och landskapsreformen, där över 210 000 anställda övergår i landskapens tjänst. Handboken Förändringsstöd ger kommunernas och samkommunernas beslutsfattare grundläggande information och råd om förändringen och de åtgärder den förutsätter.
2017

Hinta 0.00 €

 


Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017-2018

Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna rf 2017-2018Kollektivavtalet tillämpas inom AVAINTA Arbetsgivarna rf:s verksamhetsområde.
2017. ISBN 978-952-7231-04-3

Hinta 13.00 €

 


Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala arbetstagare - Anställningshandbok för cheferKommunala arbetstagare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga. Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.
2015. ISBN 978-952-293-317-1

Hinta 8.00 €

 


Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer

Kommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för cheferKommunala tjänsteinnehavare - Anställningshandbok för chefer har utkommit i ny reviderad upplaga.
Handboken ersätter den tidigare handboken från 2008.
2015. ISBN 978-952-293-277-8

Hinta 8.00 €

 


Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2017

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2017Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) tillämpas på cirka 9 000 arbetstagare.
2017. ISBN 978-952-293-452-9

Hinta 11.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal 2017Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) tillämpas på cirka 24 000 anställda. Avtalets största yrkesgrupp är personalen inom brand- och räddningsväsendet.
2017. ISBN 978-952-293-450-5

Hinta 11.00 €

 


Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000.
2017. ISBN 978-952-293-446-8

Hinta 13.00 €

 


Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2017

Kommunalt tjänstekollektivavtal för läkare 2017Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) omfattar 17 000 läkare i kommuner och i samkommuner.
2017. ISBN 978-952-293-448-2

Hinta 13.00 €

 


Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivare

Lokala avtal i kommunsektorn – handbok för kommunala arbetsgivare

KT:s handbok om lokala avtal utkom i ny reviderad upplaga i april 2017. Den svenska översättningen utkom i augusti. Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och trygga arbetstillfällen.
2017. ISBN 978-952-293-488-8

Hinta 8.00 €

 


Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2017

Lönerna och personalen i kommunsektorn, september 2017

Statistikbroschyren innehåller statistik över personalen och lönerna i kommunsektorn. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på Statistikcentralens kommunala lönestatistik i oktober 2016.
2017

Hinta 0.00 €

 


Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvården

Mot bättre arbetsfördelning! Förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar inom hälso- och sjukvårdenHandboken om förändringar i uppgifter och arbetsfördelningar har utarbetats för att stödja utvecklingen av serviceproduktionen.
2016. ISBN 978-952-293-412-3

Hinta 10.00 €