KT:n julkaisut

Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Oppaassa kerrotaan johtamisen mallista, joka lähtee kuntastrategiasta ja päätyy henkilöstötuottavuuden kautta asiakkaan ja kuntalaisen saamaan hyötyyn, terveeseen talouteen ja palveluiden vaikuttavuuteen.
2017. ISBN ISBN 978-952-293-51

Hinta 10.00 €

 


Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2017

Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2017

Tilastoesitteessä kerrotaan tilastotietoa kunta-alan henkilöstöstä ja palkkauksesta. Tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2016 palkkatilastoon.
2017

Hinta 0.00 €

 


Muutostuki-opas

Muutostuki-opas

KT tukee kunta-alaa sote- ja maakuntauudistuksessa, jossa yli 210 000 ihmistä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. Muutostuki-opas antaa kuntien ja kuntayhtymien päättäjille perustiedot ja -neuvot muutoksesta sekä sen edellyttämistä toimista.
2017

Hinta 0.00 €

 


Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla, opas kuntatyönantajille

KT:n opas paikallisesta sopimisesta ilmestyi päivitettynä huhtikuussa 2017.
Kunta-alalla on kaikista maamme sopimusaloista laajimmat
mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Paikallinen sopiminen
voi parantaa tuloksellisuutta, palveluiden saatavuutta ja turvata
työpaikkoja.
2017. ISBN 978-952-293-486-4

Hinta 8.00 €

 


Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus 2017-2018

Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimus 2017-2018AVAINOTES:iä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan toimialalla.
2017. ISBN 978-952-7231-02-9

Hinta 13.00 €

 


Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus 2017-2018

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus 2017-2018AVAINTES:iä sovelletaan Avaintyönantajat Avainta ry:n toimialalla.
2017. ISBN 978-952-7231-00-5

Hinta 13.00 €

 


Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2017Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) piirissä on 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää lääkäriä.
2017. ISBN 978-952-293-434-5

Hinta 13.00 €

 


Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä on 24 000 palkansaajaa.
2017. ISBN 978-952-293-436-9

Hinta 11.00 €

 


Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä on 9 000 työntekijää.
2017. ISBN 978-952-293-438-3

Hinta 11.00 €

 


Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2017Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala.
2017. ISBN 978-952-293-430-7

Hinta 15.00 €

 


Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017

Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2017Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset koskevat kaupunginorkestereissa työskenteleviä muusikkoja ja kapellimestareita.
2017. ISBN 978-952-293-440-6

Hinta 7.00 €

 


Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossa

Toimivaan työnjakoon! Tehtävien ja työnjakojen muutokset terveydenhuollossaOpas tehtävien ja työnjakojen muutoksista on laadittu tueksi palvelutuotannon kehittämiseen.
2016. ISBN 978-952-293-410-9

Hinta 10.00 €

 


Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas

Kunnallisen esimiehen työsuhdeopasSisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas on ilmestynyt. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan.
2015. ISBN 978-952-293-315-7

Hinta 8.00 €

 


Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas

Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopasSisällöltään ja ilmeeltään päivitetty Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas on ilmestynyt. Se korvaa vuonna 2008 ilmestyneen oppaan.
2015. ISBN 978-952-293-275-4

Hinta 8.00 €

 


Millä eväillä työurat nousuun?

Millä eväillä työurat nousuun?Julkaisuun on koottu tietoa ja toimenpiteitä työssä jatkamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Tarvittavat toimenpiteet koskevat johtamista, esimiestyötä ja työyhteisön kehittämistä, työhyvinvointia ja työterveyshuoltoa sekä innovatiivisten työaikajärjestelmien käyttöä.
2015. ISBN 978-952-293-266-2
Tuloksellisuus ja työelämän laatu

Tuloksellisuus ja työelämän laatuJulkaisuun on koottu kunta-alan sopimukset ja suositukset tuloksellisuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista.
2014. ISBN 978-952-293-231-0

Hinta 10.00 €

 


Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmällä

Tuloksellisuutta palkkausjärjestelmälläKT Kuntatyönantajat ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat laatineet yhteisen oppaan OVTES-palkkausjärjestelmästä. Oppaassa kerrotaan, miten tuloksellisuus huomioidaan opetusalan palkkauksessa.
2013. ISBN 978-952-293-107-8

Hinta 5.50 €

 


Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseenSuositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.
2013. ISBN 978-952-293-059-0

Hinta 3.00 €

 


Opas ammatillisten oppilaitosten esimiehille

Opas ammatillisten oppilaitosten esimiehillePalvelusuhdeoppaan tarkoituksena on palvella ammatillisten oppilaitosten esimiehiä ja palkka- ja henkilöstöhallinnossa työskenteleviä opetushenkilöstön palvelussuhteeseen liittyvissä asioissa.
2013. ISBN 978-952-213-991-7

Hinta 11.00 €

 


Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etuKT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen opas KVTES-palkkausjärjestelmän paikalliseen soveltamiseen. Oppaasta on hyötyä, kun tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmiä kehitetään ja päivitetään kunnissa ja kuntayhtymissä.
2013. ISBN 978-952-213-997-9

Hinta 5.50 €