Maksuttomat pdf-julkaisut

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja joustavuus kunnissa

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö ja joustavuus kunnissa

Kuntaliitto selvitti kyselyn avulla esiopetuksen järjestämistä sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyökäytänteitä Manner-Suomen kunnissa. Kysely toteutettiin syksyllä 2019.
2020. ISBN 978-952-293-699-8
Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Hyvinvoinnin tietojohtaminen kunnissa. Tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet

Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 2/2020
2020
Yhdessä elinvoimaa

Yhdessä elinvoimaa

Kaksi mallia kunnan ja järjestöjen yhteistyöhön.

Järjestöt ovat kunnille tärkeitä kumppaneita. Kumppanuus voi toimia eri tavoin ja eri asteisesti. Julkaisussa keskitytään kuvaamaan kahden kunnan elinvoimasopimustyötä, jossa kunnan ja järjestöjen välillä toimii tiivis yhteistyön toimintamalli.


Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa

Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa

Raportti vuoden 2019 kyselytutkimuksen tuloksista
2020. ISBN 978-952-293-698-1
Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

Kokeilukulttuuri ja kokeilut innovaatiotoiminnan edistäjinä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2016-2018

Uutta kunnista -sarjan julkaisu nro 1/2020
2020
Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

Esiselvityksessä esitellään nykyistä tilannekuvaa koulutuksen järjestämisen kentällä huomioiden väestökehitys, taloudelliset näkymät sekä lainsäädännön nykyiset mahdollisuudet.
2020. ISBN 978-952-293-690-5
Kunnan talous kuntoon - mutta miten?

Kunnan talous kuntoon - mutta miten?

Kuntatalouden tila kokonaisuudessaan on nyt heikko samalla, kun merkittävät haasteet odottavat jo kulman takana. Erot kuntien kesken ovat kuitenkin suuret. Keskiarvoihin tuijottaminen ei vie yksittäistä kuntaa eteenpäin, tarvitaan syvempää analysointia. Tätä tarkoitusta varten Kuntaliiton kuntatalousyksikössä kehitettiin kuntien käyttöön erityinen talouden toimintamalli, kuntatalouden terveystarkastus, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana Kuntaliiton palveluita ja se tunnetaan jatkossa nimellä Kuntatalouden kuntotarkastus.
2020. ISBN 978-952-293-689-9
Nopeusrajoituksen 30 km/h turvallisuusvaikutukset

Nopeusrajoituksen 30 km/h turvallisuusvaikutukset

Kaupunkien kokemukset rajoituksen käytöstä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nopeusrajoituksen 30 km/h liikenneturvallisuusvaikutuksia. Lisäksi kerättiin kaupunkien kokemuksia nopeusrajoituksen 30 km/h käytöstä. Tutkimuksessa keskityttiin alueellisiin ja katukohtaisiin nopeusrajoituksiin.
2020. ISBN 978-952-293-692-9
Kehityskompassi. Työkalu sosiaali- ja terveysalan kehittäjille käyttäjäkeskeiseen palvelusuunnitteluun

Kehityskompassi. Työkalu sosiaali- ja terveysalan kehittäjille käyttäjäkeskeiseen palvelusuunnitteluun

Kehityskompassi-julkaisu ohjaa kehitystyön rajalliset resurssit tärkeimpiin kohteisiin, edistää parhaita käytänteitä, auttaa välttämään sudenkuopat sekä luo kehitystiimille yhteisen kielen ja tarjoaa kehitystiimille ja johdolle visuaalisen, yhteisen näkemyksen kehitysprojektin tilasta. Työkirja ohjeistaa ja auttaa Kehityskompassin käyttämisessä.
2020. ISBN 978-952-293-687-5
Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2014-2018

Kunnanjohtajiin kohdistunut epäluottamus vuosina 2014-2018

Uutta kunnista -julkaisu nro 7/2019

Tässä selvityksessä tarkastellaan Manner-Suomen kunnanjohtajiin kohdistunutta epäluottamusta, joka ilmenee virallisena aloitteena.
2019
Kuntaliiton esteellisyyssanasto

Kuntaliiton esteellisyyssanasto

Sanasto laadittiin keväällä 2019 esteellisyyttä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavan esteellisyysrobotin kehityksen tueksi, mutta sitä voidaan hyödyntää myös yleisemmin viestinnän tukena ja käsitetiedon lähteenä.
2019
Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttö 2019

Kuntien verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käyttö 2019

Uutta kunnista -julkaisu nro 8/2019

Raportissa tarkastellaan kuntien verkkoviestintää ja toimintaa sosiaalisessa mediassa. Tarkastelussa ovat niin kuntien verkkopalveluiden kehittäminen kuin sisältö.
2019
Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista

Opas kunnanjohtajan kehityskeskusteluista

Oppaassa kuvataan yleisellä tasolla kaksi eri toimintamallia kehityskeskusteluihin. Kehityskeskustelujen toimintamallit ja käytänteet vaihtelevat kunnittain.
2019. ISBN 978-952-293-670-7
Ennakoinnilla uusia tulevaisuudennäkymiä kuntien laajaan hyvinvointityöhön

Ennakoinnilla uusia tulevaisuudennäkymiä kuntien laajaan hyvinvointityöhön

Kuntaliiton Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojekti toteutti syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana ennakointiprosessin, jossa tarkasteltiin, mitä hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa kuntalaisen kannalta tulevaisuudessa vuonna 2030.
2019. ISBN 978-952-293-681-3
Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland. Acta nr 276

Forskningsprogrammet ARTTU2:s slutrapport.
Denna rapport är en översättning av det finska originalet "Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä". Acta nr 273
2019. ISBN 978-952-293-679-0
Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019

Selvityksen avulla piirretään kuvaa siitä, mitä kunnallinen nuorisotyö tällä hetkellä on ja miten ja millaisissa toimintaympäristöissä sitä tällä hetkellä tehdään.
2019. ISBN 978-952-293-677-6
Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Ensivaiheen ohjeita toisiolain soveltamiseen
2019. ISBN 978-952-293-680-6
Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen

Opas kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten valmistelijoille ja päättäjille
2019. ISBN 978-952-293-671-4
Katsaus Kuntaliiton kansainväliseen toimintaan ja EU-edunvalvontaan

Katsaus Kuntaliiton kansainväliseen toimintaan ja EU-edunvalvontaan

Tässä katsauksessa esitellään vuoden 2018 ja 2019 ajankohtaisia asioita. Kuntaliiton EU-edunvalvonnan ja kansainvälisen toiminnan sisällöt ovat laajoja kuntien tehtäväkentän mukaisesti.
2019
Kuntainfran palveluiden tuotantotavat

Kuntainfran palveluiden tuotantotavat

Kysely-yhteenveto suurempien kaupunkien kuntainfran tuotantotavoista.
2019. ISBN 978-952-293-674-5