Förvaltning

Ansökan för samlingslokal (A4)

Blankett för att ansöka om godkännande av samlingslokal.(MBF 54 §)
1988

Hinta 0.60 €

 


Ansökan om äktenskapsskillnad (A4)

Blankett för att ansöka om äktenskapsskillnad. Ansökan om skilsmässa görs till tingsrätten i endera makens hemkommun.
1994

Hinta 0.48 €

 


Ansökan. Kommunens understöd till förening

Blanketten kan användas av förening eller grupp för ansökan om understöd från kommunen för sin verksamhet eller för ett visst projekt. Kolla med din kommun om aktuella understöd!

 

 


Ansökan/Anmälan, Ansvarig arbetsledare (A4)

Blankett för att ansöka om rätt att verka som ansvarig arbetsledare. Fungerar också som anmälan.
2003

Hinta 0.60 €

 


Besvärsanvisning, Kommunalbesvär (A4)

Kommunstyrelsens/nämnds beslut
2003

Hinta 0.46 €

 


Besvärsförbud, Rättelseyrkande/Kommunalbesvär (A4)

Hinta 0.23 €

 


Diarium för ankommande brev

häftat, 50 blad
2001

Hinta 12.15 €

 


Diarium för utgående brev

häftad, 50 blad
2003

Hinta 12.15 €

 


Kvittoblankett, numrerade (A6L block à 25)

Hinta 7.90 €

 


Reseräkning, block om 100 st

Hinta 15.00 €

 


Reversalblanketter (A5L block à 3x25 självkopierande)

Hinta 14.80 €