Miljö och teknik

Ansökan om tillstånd för täktverksamhet (A4) 1

Med blanketten söks tillstånd för täktverksamhet
1997

Hinta 0.84 €

 


Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor)

Hinta 29.00 €

 


Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L)

Hinta 16.10 €

 


Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25)

Hinta 16.10 €

 


Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisning av avfallshantering som bilaga till ansökan eller anmälan om byggande eller rivning.
2004

Hinta 0.50 €