Miljö och teknik

Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk

Kan även köpas som elektronisk blankett (6-8800-s-e).
2001

Hinta 3.00 €

 


Ansökan om fastighets anslutning till vattentjänstverk (A4)

Blankett för att ansöka om att få ansluta en fastighet till vattentjänstverk.
2003

Hinta 0.90 €

 


Ansökan, Avgöranden som gäller planeringsbehov/Undantag (A4)

Blankett för avgörande som gäller planeringsbehov (137 § MarkByggL) eller undantag (171-174 § MarkByggL).
2000

Hinta 1.20 €

 


Ansökan/anmälan till kommunens byggnadstillsynsmyndighet(A4)

Blankett för ansökan om bygglov, rivningslov, åtgärdstillstånd eller tillstånd för miljöåtgärder eller åtgärdsanmälan.
2009

Hinta 1.20 €

 


Avtal om fastighets anslutning till vatten- och avloppsverk

Hinta 0.60 €

 


Byggnadsnämndens meddelande (A4)

Hinta 0.20 €

 


Diarium för ansökan om bygglov (A4, 58 sidor)

Hinta 29.00 €

 


Hundanmälan (A4)

Blankett för att anmäla eller ändra uppgifter om ägande av hund.
1996

Hinta 0.37 €

 


Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L)

Hinta 16.10 €

 


Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25)

Hinta 16.10 €

 


Meddelande om grannes byggprojekt och om anhängiggjord ansökan (A4)

Blankett för att meddela grannar om byggprojektet och om att tillståndsansökan är anhängig
2003

Hinta 0.60 €

 


Slutsyneprotokoll C (A4)

Hinta 25.70 €

 


Svensk stadspolitik

Svensk stadspolitikGranskning enligt innehållet i Sören Häggroths
rapport Svensk Storstadspolitik
2015. ISBN 978-952-293-314-0
Utredning om hörande av grannar, marktäktslagen

Blankett för att meddela grannar om ansökan om täktverksamhet. (Marktäktslagen 13§, Sr F marktäkt 3 § (926/2005)) Hörande förrättas av sökanden
2001

Hinta 0.37 €