Blanketter

Hälso- och sjukvård, Skolåldern, Grunduppgifter

Blanketten för grunduppgifter är stommen i styrsystemet och på den registreras alla viktiga uppgifter om skolelevens hälsa och välbefinnande inklusive eventuella förändringar.
2005

Hinta 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Grunduppgifter flickor

Hinta 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Grunduppgifter, pojkar

Hinta 1.20 €

 


Hälso- och sjukvård, Spädbarns- och lekåldern, Hälsovård

Hinta 0.90 €

 


Hälsointyg för ungdom

Hinta 1.66 €

 


Hälsokort för barn under skolåldern, flickor (A6L)

Hinta 2.05 €

 


Hälsokort för barn under skolåldern, pojkar (A6L)

Hinta 2.05 €

 


Hälsokort/Health Card (A7, vikt)

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Fullvuxna, fortsättningskort

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Skolåldern

Blanketten är en uppföljningsblankett för skolhälsovården, på vilken alla besök hos skolhälsovården under grundundervisningen antecknas i kronologisk ordning.
2005

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Skolåldern (A4)

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Spädbarns- och lekåldern, Barnets familj (A4)

Hinta 0.90 €

 


Hälsovård, Vuxna (A4)

Hinta 0.90 €

 


Intervju för hälsoundersökning för placering i arbetet, Företagshälsovård (A4)

Hinta 0.90 €

 


Intyg över förrättad syn/Syneprotokoll (A5L)

Hinta 16.10 €

 


Journal, Fysioterapi (A4)

Hinta 0.90 €

 


Journal, Psykologi PSL (A4)

Hinta 0.90 €

 


Journal, Socialarbete SOC (A4)

Hinta 0.90 €

 


Kort över förbrukning av narkotiska ämnen (A5L)

Hinta 0.30 €

 


Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25)

Hinta 16.10 €