Blanketter

Kort över förbrukning av narkotiska ämnen (A5L)

Hinta 0.30 €

 


Kvitto över avgifter för byggnadstillsyn (A5L block à 25)

Hinta 16.10 €

 


Kvittoblankett, numrerade (A6L block à 25)

Hinta 7.90 €

 


Lagerkort över narkotiska ämnen (A5)

Hinta 0.50 €

 


Läkarens arbets- och jourschema (A3L vikt 220x297 mm)

Hinta 0.60 €

 


Lärarens dagbok (A4, 96 sidor)

Dagbok för läraren med en vecka per uppslag.
2002

Hinta 26.40 €

 


Månadsanmälan, familjedagvård

Hinta 1.20 €

 


Psykiatri, sammandrag (A4)

Hinta 0.90 €

 


Psykiatrisk sjukjournal, Uppföljning av medicineringen (A4)

Hinta 0.90 €

 


Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

Redovisning av avfallshantering som bilaga till ansökan eller anmälan om byggande eller rivning.
2004

Hinta 0.50 €

 


Remiss/Anvisning för köp av tjänster

Hinta 1.20 €

 


Remiss/Betalningsförbindelse, Medicinsk rehabilitering

Hinta 1.20 €

 


Tandvårdsuppgifter (A4L, vikt)

Hinta 1.20 €

 


Uppföljningskort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7L x 3)

Euro-blankett.
2003

Hinta 0.32 €

 


Uppgifter om elevens hälsa/ Vårdnadshavarens meddelande till skolhälsovården (A4)

Hinta 0.90 €

 


Utlåtande om hälsoundersökning, Företagshälsovård

Hinta 1.20 €

 


Utredning över inkomsterna och beslut om avgift: Service som ges i hemmet.

Blanketten används för att utreda grunden för hur stor avgift man skall betala för hemservice.

(A4, 3-delad)
2003

Hinta 1.20 €

 


Utredning/Intyg, Arbetstagarens sjukdom, Barnets sjukdom

Hinta 0.37 €