Alueet ja elinkeinot

Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137

Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137Kirja avaa näkökulmia alueiden kilpailukykyyn, sen elementteihin, elementtien välisiin suhteisiin sekä strategiatyöhön kyvykkyyden ja verkostojen näkökulmasta.
2001. ISBN 952-213-027-3
Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009
Arvio kuntien elinkeino- ja työllisyyspolitiikan resursoinnista vuonna 2000

Arvio kuntien elinkeino- ja työllisyyspolitiikan resursoinnista vuonna 2000Selvityksen tavoitteena on luoda perusteita kuntatasolla tapahtuvan elinkeino- ja työllisyyspoliittisen toiminnan seurannalle ja vaikuttavuuden arvioinnille.
2002. ISBN 951-755-761-2
Elinkeinot kuntaliitoksissa

Elinkeinot kuntaliitoksissaTutkimuksen näkökulmia.
Talouden vaikean suhdannetilanteen vuoksi näyttää selvältä, että elinkeinoelämän merkitys tulee korostumaan ainakin niissä kuntaliitoksissa, jotka valmistellaan ja toteutetaan ennen 2020-luvun vaihdetta.
2015. ISBN 978-952-293-284-6
Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueetJulkaisu on valmisteltu Kuntaliiton strategiatyön osana. Siinä esitetyt linjaukset ja niitä eteenpäin vievät tavoitteet on käsitelty ja hyväksytty Suomen Kuntaliiton
hallituksen kokouksessa 28.10.2010.
2010. ISBN 978-952-213-821-7
Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihin

Euroopan unionin vaikutukset kuntien hyvinvointipalveluihinEuroopan unionin toimivallan laajentuminen kuntien peruspalveluihin on kuntasektorin näkökulmasta yksi unionin merkittävimpiä kehityspiirteitä.
2005. ISBN 952-213-047-8
Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamista

Hankinnat osana kuntien elinvoiman johtamistaTutkimus kuntien hankinnoista elinvoiman johtamisen välineenä on osa suurempaa Kuntaliiton ”elinvoiman eväät” -hankekokonaisuutta.
2013. ISBN 978-952-249-262-3
Henkilöstö ja seutuyhteistyö - ABC

Henkilöstö ja seutuyhteistyö - ABCOpas jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä keskitytään seutuyhteistyön juridisten kysymysten selvittämiseen.
2005. ISBN 978-952-213-212-3
Imagoa etsimässä. Kaupunki- ja aluemarkkinoinnin haasteista mielikuvien mahdollisuuksiin. Acta nro 166.

Imagoa etsimässä. Kaupunki- ja aluemarkkinoinnin haasteista mielikuvien mahdollisuuksiin. Acta nro 166.Kirjassa pohditaan tuoreella tavalla imagotyön laajuutta ja esitetään kokonaisvaltainen näkemys imagotyöstä osana kaupunki- ja aluekehittämisen haasteita.
2005. ISBN 952-213-067-2
Kaupunki oman onnensa seppänä

Kaupunki oman onnensa seppänäKuntien elinkeinopolitiikan organisointi muuttuvassa toimintaympäristössä.
Selvitys on osa Elinvoiman eväät -kokonaisuutta. Se tarjoaa lukijalle jäsennyksen toimintaympäristön muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista kuntien elinkeinopolitiikan painotuksiin ja organisointiin.
2012. ISBN 978-952-213-993-1
Kaupunkiseuduille strategiat työllisyyden edistämisessä

Kaupunkiseuduille strategiat työllisyyden edistämisessäEuroopan komission rahoittaman Kemin, Kajaanin, Kokkolan, Turun ja Lohjan kaupunkien sekä Kuntaliiton yhteisen työllisyysprojektin (Lempo) loppuraportti.
2001. ISBN 951-755-762-0
Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Acta nro 106

Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Acta nro 106Kaupunkiseutujen strategisen kehittämisen asiantuntijat pohtivat kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan, innovaatiojärjestelmien, verkostojen johtamisen ja uuden tiedon luonnetta ja käytäntöjä tietoyhteiskuntakehitystä vastaan.
1999. ISBN 952-213-023-0
Kotoutujan ja kotouttajan polut kohtaavat kunnan peruspalveluissa. Selvitys maahanmuuttajien ja palvelujen kohtaamisesta Myyrmäen palvelualueella

Kotoutujan ja kotouttajan polut kohtaavat kunnan peruspalveluissa. Selvitys maahanmuuttajien ja palvelujen kohtaamisesta Myyrmäen palvelualueellaSuomen Kuntaliiton ja Vantaan kaupungin tekemässä maahanmuuttajien palvelutarveselvityksessä tarkastellaan kunnan työntekijän ja maahanmuuttaja-asiakkaan näkökulmasta kunnan peruspalveluja.
2004. ISBN 951-755-972-0
Kunnat ja globalisaatio

Kunnat ja globalisaatioJulkaisu koostuu eri alojen asiantuntijoiden artikkeleista. Siinä tarkastellaan globalisaatiota kuntien ja maakuntien kannalta sekä selvitetään globalisaation olemusta ja ulottuvuuksia.
2007. ISBN 978-952-213-173-7
Kunnat ja laajentuva Euroopan unioni

Kunnat ja laajentuva Euroopan unioniEuroopan unionin laajentumisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia eri toimintasektoreihin sekä uusissa että nykyisissä jäsenmaissa.
2003. ISBN 951-755-835-X
Kunnat ja paikallinen kehittäminen

Kunnat ja paikallinen kehittäminenKuntanäkökulmia paikalliseen kehittämiseen
2012. ISBN 978-952-213-967-2
Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajinaKuntaliiton selvitys, jossa tarkastellaan kansainvälistä maahanmuuttopolitiikkaa kuntien kannalta.
2010. ISBN 978-952-213-663-3
Kunta elinvoiman johtajana -verkostohanke

Kunta elinvoiman johtajana -verkostohanke”Kunta elinvoiman johtajana” on työpajojen, teemaseminaarien ja vertaistyöskentelyn varaan rakentuva kehittämiskokonaisuus.
2013
Kunta ja seurakunta - yhteistyössä yhteisön hyväksi

Kunta ja seurakunta - yhteistyössä yhteisön hyväksiJulkaisussa tuodaan käytännön esimerkein esiin nykyisen yhteistyön laajuus ja monipuolisuus sekä etsitään uusia mahdollisuuksia. Useimmiten lisäarvoa syntyy taloudellisena säästönä, mutta keskeinen merkitys on myös asiakkaiden kokemalla palvelujen paranemisella.
2002. ISBN 952-213-117-2
Kunta ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistä

Kunta ruokaostoksilla. Selvitys ruokapalveluiden nykytilasta ja kehitysnäkymistäRuokapalvelut ovat olleet viime vuosina kunnissa muutosten alaisina ja sen vuoksi on nähty hyödylliseksi kartoittaa niiden
nykytilannetta. Edellinen vastaava selvitys on tehty vuonna 2004.
2011. ISBN 978-952-213-767-8