Publikationer

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Den nya kommunallagen från 2015 tillsammans med de mest centrala lagarna för dig som förtroendevald.
2017. ISBN 978-952-293-493-2

Hinta 15.00 €

 


Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträde

Kommunalt sammanträde är en komprimerad presentation av beslutsfattandet och mötesförfarandet i kommunen. Huvudvikten ligger på mötesförfarandet, men boken tar också upp viktiga frågor kring beslutssystemet såsom befogenhetsfördelning, övertagningsrätt, jäv och offentlighet. Särbestämmelserna om Åland ingår som ett separat kapitel i boken.
2017. ISBN 978-952-293-495-6

Hinta 20.00 €

 


Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

Kommunallagen - bakgrund och tolkningar (2017)

Kommunallagen - Bakgrund och tolkningar har befäst sin ställning som lärobok och handbok om den praktiska tillämpningen av kommunallagen. Den nya totalreviderade upplagan behandlar kommunallagen från 2015, som i sin helhet tillämpas från 1 juni 2017.

Boken är oumbärlig för dig som behöver djupare insikter i kommunens förvaltning och beslutsfattande.
2017. ISBN 978-952-293-426-0

Hinta 149.00 €

 


Förvaltningsstadga för kommunen

Förvaltningsstadga för kommunenFörvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet.
2016. ISBN 978-952-293-455-0

Hinta 20.00 €

 


Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025

Sivistyksen suunta 2025 - Riktlinjer för bildningen 2025Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Kommunförbundets bildningspolitiska program

Asiakirjassa linjataan Kuntaliiton keskeisiä tavoitteita koulutus- ja kulttuuripolitiikassa vuoteen 2025.
2015. ISBN 978-952-293-264-8

Hinta 15.00 €

 


Kommunen - från beslut till handling

Kommunen - från beslut till handlingKommunen – från beslut till handling är ett basverk för kommunala beslutsfattare och anställda och studerande på det kommunala området. Boken innehåller ett brett spektrum av allmän information om kommunens roll och betydelse i det finländska samhället. Boken introducerar sina läsare i kommuninvånarnas delaktighetsformer, kommunens uppgifter och skötseln av dem. Vidare beskrivs kommunens organisation och beslutsfattande, ledning, finansiering och styrning av ekonomin samt kommunikation.
2012. ISBN 978-952-293-105-4

Hinta 35.00 €

 


Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planeringI publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form.
2013. ISBN 978-952-293-066-8

Hinta 30.00 €

 


ABC för bildningsväsendet

ABC för bildningsväsendetBoken är en aktuell översikt över de viktigaste kommunala undervisnings- och kulturtjänsterna.
2012. ISBN 978-952-213-968-9

Hinta 20.00 €

 


Två förvaltningsspråk - Kaksi hallintokieltä

Två förvaltningsspråk - Kaksi hallintokieltäEn utredning om två förvaltningsspråk i kommuner. Denna utredning om två förvaltningsspråk i tvåspråkiga kommuner syftar till att precisera vad förvaltningsspråk och annan språkanvändning inom kommuner innebär i olika situationer.
2012. ISBN 978-952-213-938-2

Hinta 10.00 €

 


Klarspråk i kommunen - en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen - en skrivhandledningVässa dina argument. Använd klarspåk! Skrivhandledningen Klarspråk i kommunen ger dig grunden för att skriva texter avsedda för mottagarna.
2012. ISBN 978-952-213-971-9

Hinta 15.00 €