Kuntatalous

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailun laajentaminen

20 suurimman kaupungin tuottavuusvertailun laajentaminenProjektin loppuraportti
2016. ISBN 978-952-293-395-9
Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen

Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminenLain 1214/01 mukaiset pelastustoimialueet aloittavat toimintansa vuoden 2004 alussa.
2003. ISBN 952-213-075-3
Epävarmuus jatkuu - KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2001

Epävarmuus jatkuu - KuntaSuomi 2004 -talousanalyysi 2001Tutkimus tarkastelee KuntaSuomi 2004 -tutkimuskuntien vuoden 2000 tilinpäätöksiä, valtionosuusuudistuksen vaikutuksia sekä palvelukustannusten muutoksia.
2001. ISBN 951-755-613-6
Erilaistuvat työyhteisöt - palvelujen yksikkökustannukset 1995-99. Acta 149

Erilaistuvat työyhteisöt - palvelujen yksikkökustannukset 1995-99. Acta 149Raportissa tarkastellaan muutoksia palvelutuotannon yksikkökustannuksissa aikavälillä 1995-99.
2002. ISBN 952-213-032-X
Jatkuva kriisin pelko. Kunnallistalouden myötä- ja vastamäkeä 1990-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 52. Acta nro 174.

Jatkuva kriisin pelko. Kunnallistalouden myötä- ja vastamäkeä 1990-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 52. Acta nro 174.Kunnallistalous on mennyt vuoristorataa 1990-luvun alusta alkaen.
2005. ISBN 978-952-213-296-3
Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvaje

Julkisen talouden kestävyys ja kuntatalouden rahoitusvajeTässä muistiossa tarkatellaan julkisen talouden kestävyyttä erityisesti kuntatalouden näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan sekä varsinaisen toiminnan tulorahoitusvajetta että rahoitusvajetta, jossa on otettu huomioon omaisuuden myyntivoitot.
2011
Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006
Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152

Kunnallistalouden rytmihäiriö. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 39. Acta nro 152Kahdeksas KuntaSuomi 20004 -talousanalyysi kuvaa tutkimuskuntien ja koko kunnallistalouden kehitystä vuonna 2001.
2003. ISBN 952-213-034-6
Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Taloushallinto 2Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 §:n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.
2002. ISBN 978-952-213-543-8
Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Beslut om placeringar i kommuner och samkommuner

Kunnan ja kuntayhtymän sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Beslut om placeringar i kommuner och samkommunerJulkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista.
2002. ISBN 951-755-703-5
Kunnan konserniohje

Kunnan konserniohje

Tämän konserniohjeen tarkoitus on uudistaa vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Kyseessä on siis suositus, jonka tarkoituksena on auttaa kuntia toimivan ja kuntalain vaatimukset täyttävän ohjausjärjestelmän valmistelussa.
2017
Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012Tähän julkaisuun on koottu kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa kerättävien tietojen määritykset lukuun ottamatta meno- ja tulolajiluokitusta.
2012. ISBN 978-952-213-861-3
Kuntien riskienhallinta

Kuntien riskienhallintaRiskienhallintatyö on jatkuva prosessi. Onnistuminen edellyttää, että se organisoidaan ja juurrutetaan kiinteäksi osaksi kaikkien kunnan työntekijöiden jokapäiväistä toimintaa.
2000. ISBN 951-755-754-X
Lastensuojelutarpeen muutoksen arviointi perheen toimintakykyä mittaamalla

Lastensuojelutarpeen muutoksen arviointi perheen toimintakykyä mittaamallaLastensuojelun vaikuttavuusmittari -projektin loppuraportti 2015
2015. ISBN 978-952-293-325-6
Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoito

Maksujen merkitys kuntien tulopohjan vahvistamisessa ja kysynnän ohjaamisessa. Case päivähoitoPeruspalvelujen pääasiallinen tuotantovastuu on kuntasektorilla. Tulopohjan vahvistaminen ja kysynnän ohjaaminen on välttämätöntä, jottei tuloverotukseen kohdistu valtavia paineita. Tutkimuksessa kartoitetaan ne peruspalvelut, joissa maksutuloilla on fiskaalinen ja kysyntää ohjaava vaikutus sekä ne palvelut, joissa kysyntää ei voida maksupolitiikalla ohjata.
2011. ISBN 978-952-213-739-5
Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218

Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 3. Acta nro 218Tutkimusraportissa, joka on toteutettu osana Paras-arviointitutkimusohjelmaa (ARTTU), analysoidaan ARTTU-ohjelmassa mukana olevien tutkimuskuntien taloutta Paras-uudistuksen lähtötilanteessa.
2010. ISBN 978-952-213-645-9
Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa

Tässä oppaassa esitellään erilaisia tapoja soveltaa osallistuvaa budjetointia. Sama malli ei sovellu jokaiseen kuntaan ja maakuntaan. Opas on samalla ensimmäinen suomalainen tiivistelmä siitä, mitä osallistuva budjetointi käytännössä tarkoittaa.
2017. ISBN ISBN 978-952-293-509-0
Paikallistalouden lähtökohdat ARTTU-tutkimuskunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 4

Paikallistalouden lähtökohdat ARTTU-tutkimuskunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 4Tutkimuksessa kuvataan Paras-arviointitutkimusohjelmassa (ARTTU) mukana olevien kuntien paikallistaloutta vuosina 2000-2006.
2010. ISBN 978-952-213-644-2
Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1

Parasta ennen. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 1Kuntien talouden kehityksestä 2000-luvulla.
2010. ISBN 978-952-213-610-7
Tanskan malli

Tanskan malliSelvitys kuntatalouden ohjauksesta
2016. ISBN 978-952-293-460-4