Tuotehaku

  

Yhteisöllinen innovointi: uutta luova yhteistyömalli

0.00 €

 

Rajapinnoilta yhdyspintoihin - kehittämisaloite kunnan ja maakunnan yhteistyöstä

0.00 €

 

Kuntayhteistyöllä paremmat rakennusvalvontapalvelut. Selvitys kuntayhteistyökokemuksista.

0.00 €

 

Alue- ja paikallishallinnon kehitysyhteistyö kehityspolitiikan osana. Euroopan maiden policy-linjauksia ja kuntien rooli kehitysyhteistyössä

0.00 €

 

Jätehuoltohankkeet kehitysyhteistyössä sekä pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa

0.00 €

 

Kuntien ja kolmannen sektorin projektiyhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollossa. Acta nro 143

0.00 €

 

Nyrkkitappelusta yhteiseen tulevaisuuteen. Analyysi kolmesta kuntayhteistyön toteutuksesta. Acta nro 178

0.00 €

 

Oikealla polulla. Muutosjohtaminen ja tuloksellisuuden arviointi seutuyhteistyössä. Acta nro 198

0.00 €

 

Keskijohto kuntamuutoksen näkijänä ja kokijana. Seutuyhteistyö muutosprosessina kuntien keskijohton näkökulmasta. Acta nro 199

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen yhteistyöbarometri 2018 Uutta...

0.00 €

 

Räddarna i vardagen Kund- och användarorienterad...

0.00 €

 

Kuinka johtaa elinvoimaa? Viiden kaupungin...

0.00 €

 

Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina ...

0.00 €

 

Seutuneuvonta sosiaalihuollon seutukehittämisen edistäjänä. Sosiaalihuollon seudullinen neuvontapalvelu -hankkeen loppuraportti.

0.00 €

 

Ytake. Kokeilusta seudullisiin yksiköihin. Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoimintakokeilun II vaiheen raportti

0.00 €

 

Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

0.00 €

 

Hallinnon tukipalvelut kuntakonserneissa ...

0.00 €

 

Arjen pelastajat Asiakas- ja käyttäjälähtöistä...

0.00 €

 

Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä

0.00 €

 

Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 17

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 15

0.00 €

 

Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

0.00 €

 

Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

0.00 €

 

Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen

0.00 €

 

Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Perussopimusmalli Kuntayhtymän perussopimusmallin...

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Mall för grundavtal Grundavtalsmallen för...

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Selvitys Suomen, Namibian, Etelä-Afrikan, Tansanian, Kenian, Ghanan ja Swazimaan paikallisesta ympäristöhallinnosta

0.00 €

 

Aspects of Local Self-Government: Tanzania, Kenya, Namibia, South Africa, Swaziland and Ghana

0.00 €

 

Gender Equality in Local Governance This study is...

0.00 €

 

Internal evaluation of environmental and infrastructure components of four local government partnerships in Namibia and Swaziland

0.00 €

 

Correspondences between the Strategic Plans of the Southern Local Governments and the Co-operation Project Plans for 2010

0.00 €

 

Local Government Association Capacity Building - Rationale, co-operation practices, and strategies for the future

0.00 €

 

Strengthening e-Governance in the North-South Local Government Co-operation Programme. Ghana, Tanzania, Kenya, South Africa, Namibia and Swaziland

0.00 €

 

Evaluation of the Hartola-Iramba and Vaasa-Morogoro Co-operation in Tanzania

0.00 €

 

Ydinkunta-palvelukunta-malli palveluiden seudullisena tuotantotapana. Mallin sovellus Oulun seudulla Acta nro 154

0.00 €

 

Seutujen hyväksi - kuntien parhaaksi? Acta nro 146

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa. Acta nro 106

0.00 €

 

Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137

0.00 €

 

Onko elinkeinopolitiikalla tulevaisuutta? Kuntien ja seutujen elinkeinopolitiikan tulevaisuusbarometri. Acta nro 159

0.00 €

 

Seutujohtamisen vaihtoehdot. Acta nro 163 Julkaisu...

0.00 €

 

Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot. Acta nro 169

0.00 €

 

Henkilöstö kuntauudistuksissa. Psykologinen johtamisorientaatio muutoksen ja henkilöstövoimavarojen johtamisen edellytyksenä. Acta nro 238

0.00 €

 

Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Acta nro 240

0.00 €

 

Kaupunkiseutujen kasvukivut II. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 22. Acta nro 241

0.00 €

 

Elämänhallintaa kuntayhteisössä - kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Acta nro 244

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Järjestöt maakunnan kumppanina Opas on tarkoitettu...

0.00 €

 

Kumppanuuspöydän rakennusopas Kuntien siirtyminen...

0.00 €

 

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen? ...

0.00 €

 

Innovaatiobarometri 2018 Uutta kunnista -julkaisu...

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €