Tuotehaku

  

Verkostot osana kuntien kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Acta nro 260

0.00 €

 

Mervärde genom nätverk. Verktyg för effektivare nätverksarbete

0.00 €

 

Suomalaiset kaupungit kansainvälisinä toimijoina ...

0.00 €

 

Seutukaupunkiverkosto. Politiikkaohjelma 2009-2015

0.00 €

 

Kehittyvät tilaaja-tuottajamallit suomalaisissa kaupungeissa

0.00 €

 

Tartu verkkoon. Työvälineitä verkostojen johtamiseen ja kehittämiseen

0.00 €

 

Tehtävänä tulevaisuus Tutkimus seutukaupunkien...

0.00 €

 

Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -esiselvitys

0.00 €

 

Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Acta nro 137

0.00 €

 

Oppimistiloja ja rajanylityksiä. KARTUKE-tutkimus- ja kehittämisohjelman arviointi oppimis- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta. Acta nro 185

0.00 €

 

Arvoverkkoa kokemassa - saaliina tuottavuutta ja innovaatioita. Acta nro 226

0.00 €

 

Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017

0.00 €

 

Miten johdetaan hyvinvoinnin edistämistä kunnissa? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 4/2018

0.00 €