Tuotehaku

  

Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 1/2016

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas on...

0.00 €

 

Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa

0.00 €

 

Kuntien yhdistymisselvitys - edellytykset, organisointi ja prosessi

0.00 €

 

Kunta kuntalaisosallistumisen edistäjänä. Kuntien demokratiatilinpäätös, Teema II. Kuntademokratian toimintatavat

0.00 €

 

Kuntalaisen monet roolit. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 37. Acta nro 147

0.00 €

 

Kuntalaiset uudistuvissa kunnissa. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 9. Acta nro 229

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Kuntalainen palvelujen kehittäjänä Kunnan toiminta...

0.00 €

 

Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2016

0.00 €