Tuotehaku

  

Tanskan malli Selvitys kuntatalouden...

0.00 €

 

Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina

0.00 €

 

Maaseudun valokuituinvestoinnit Selvitys maaseudun...

0.00 €

 

Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV ...

0.00 €

 

Kuntainfran palveluiden tuotantotavat ...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Danmarks modell En utredning om styrningen av...

0.00 €

 

Livskraft, tillväxt och sysselsättning – utmaningar för den kommunala ekonomin

0.00 €

 

Svensk stadspolitik Granskning enligt innehållet i...

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

18.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

15.00 €

 

Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta. Acta nro 262

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

0.00 €

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning ...

0.00 €

 

Allmän anvisning om bokföring och bokslut för särredovisade affärsverksamheter i kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Allmän anvisning om upprättande av finansieringsanalys för kommuner och samkommuner

0.00 €

 

Valtionosuudet teoriassa ja käytännössä. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2015

0.00 €

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa I. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 3/2016

0.00 €

 

Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, osa II. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 4/2016

0.00 €

 

Kunnat lukiokoulutuksen järjestäjinä kunta- ja paikallistalouden näkökulmasta. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 9/2018

0.00 €

 

Konserniyhteisöjen taloussuhteet. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 10/2018

0.00 €