Tuotehaku

  

Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017

0.00 €

 

Mistä aineksista hyvä päätöksentekoilmapiiri syntyy? ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 1/2019

0.00 €

 

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

0.00 €

 

Kommuninvånarna i fokus Verktyg för att engagera...

0.00 €

 

Medborgarbudget i kommuner och landskap I...

0.00 €

 

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Asiakaslähtöisyys päätöksenteossa Yhdessä...

0.00 €

 

SOTE ja Suomi 2040 Kohti taloudellisesti,...

0.00 €

 

Vaikuttavat lähipalvelut -projektin loppuraportti ...

0.00 €

 

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi Kuntien...

0.00 €

 

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille ...

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

0.00 €

 

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

0.00 €

 

Maakunnan hallintosääntömalli Luonnos, huhtikuu...

0.00 €

 

Korruptio ja eettisyys kunnassa Korruptio ja...

0.00 €

 

Kuntaliiton esteellisyyssanasto Sanasto laadittiin...

0.00 €

 

Handbok om miljö- och hälsoskydd för kommunala beslutsfattare

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

0.00 €

 

Mall för förvaltningsstadga för landskapet Utkast...

0.00 €

 

Korruption och etik i kommunen Korruption och etik...

0.00 €

 

Toimiva kunta. Hyvinvointia! Sivistystä! Elinvoimaa!

35.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

20.00 €

 

Kunnan kokousmuisti Kunnan kokousmuisti on tiivis...

20.00 €

 

Kommunalt sammanträde Kommunalt sammanträde är en...

20.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

18.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

15.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

0.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Kuntalaiset keskiöön Oppaassa esitellään lyhyesti...

0.00 €

 

Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä

 

 

Osallistuvan budjetoinnin mallit ja trendit Suomessa

0.00 €

 

Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen? ...

0.00 €

 

Kunta-ala ennakoijana Ennakointitoiminta kunnissa...

0.00 €

 

Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2016

0.00 €

 

Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 2/2018

0.00 €