Tuotehaku

  

Kuntien poliittiset johtamis- ja päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisu nro 8/2017

0.00 €

 

Dynamiska kommuner. Öppenhet, växelverkan och kompetens som framgångsfaktorer för kommuner

0.00 €

 

Kommuninvånarna i fokus Verktyg för att engagera...

0.00 €

 

Osaava kunta. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä

0.00 €

 

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri Johtamisen...

0.00 €

 

Asiakaslähtöisyys päätöksenteossa Yhdessä...

0.00 €

 

SOTE ja Suomi 2040 Kohti taloudellisesti,...

0.00 €

 

Vaikuttavat lähipalvelut -projektin loppuraportti ...

0.00 €

 

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous. Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille

0.00 €

 

Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille ...

0.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

0.00 €

 

Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet

0.00 €

 

Förvaltningsstadga för kommunen ...

0.00 €

 

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

0.00 €

 

Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta ...

35.00 €

 

Kunnan hallintosääntö Hallintosääntö on kunnan...

20.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

18.00 €

 

Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen, pdf-julkaisu

15.00 €

 

Kommunen - från beslut till handling Kommunen –...

35.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

20.00 €

 

Handbok för kommunens kommunikation Anvisningar om...

0.00 €

 

Kuntaviestinnän opas Ohjeet kunnan ja...

0.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan. Acta nro 254

20.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

25.00 €

 

Osaava kunta - rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan

0.00 €

 

Kuntalaiset ja kunnat muutoksessa. Acta nro 256 ...

0.00 €

 

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa ...

0.00 €

 

Kuntalaiset keskiöön Oppaassa esitellään lyhyesti...

0.00 €

 

Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 6/2016

0.00 €