Tuotehaku

  

Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina Suomalaiset...

0.00 €

 

Kuntien järjestämät lasten ja nuorten palvelut 2001. Kunnallistilasto 4/2003

0.00 €

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu.

0.00 €

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnissa. Opas lakisääteisen suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi

0.00 €

 

Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi ...

0.00 €

 

Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat tulevaisuuden kunnassa

0.00 €

 

Kasvatus tulevaisuuteen, loppuraportti ...

0.00 €

 

Kunnallinen nuorisotyö Suomessa 2019 Selvityksen...

0.00 €

 

Nuorten kuntakuva. Nuorten Suomi 2001 -tutkimuksia nro 6. Acta nro 158

0.00 €

 

Elämänhallintaa kuntayhteisössä - kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Acta nro 244

0.00 €