Tuotehaku

  

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2007. Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2007

0.00 €

 

Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2008. Uppgifter om kommunernas avfallshantering. Förfrågan 2008.

0.00 €

 

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Selvitys...

0.00 €

 

Opas ympäristönsuojeluviranomaisen taksan laatimiseen

0.00 €

 

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen ...

0.00 €

 

Opas jätehuollon palvelutason määrittämiseen Opas...

0.00 €

 

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen Vesihuollon...

0.00 €

 

Kuntien rakennusvalvonnan hallintokysely 2017 ...

0.00 €

 

Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa ...

0.00 €

 

Frikort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7)

0.15 €

 

Uppföljningskort för klientavgifter inom den kommunala hälsovården (A7L x 3)

0.32 €

 

Utredning över inkomsterna och beslut om avgift: Service som ges i hemmet.

1.20 €